Zostaňte v kontakte

Kontaktujte nás

J.G.Fruit s.r.o.
Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 45987491
DIČ: 2023164363
IČ DPH: SK2023164363
IBAN: SK02 7500 0000 0040 1270 4740
BIC/SWIFT : CEKOSKBX

Prevádzka
Adresa: Sedličná 3011, 913 11 Trenčianske Stankovce
mobil: +421 911 415 011
tel: +421 32 743 21 66                                                             
fax: +421 32 743 21 15
email: info@jgfruitsro.sk

Majiteľ spoločnosti
Ján GEÖREÖGH
tel:  +421 903 514 587

Konatelia spoločnosti
Ján GEÖREÖGH
Raymond GEÖREÖGH

Management spoločnosti
Martin ULIČNÝ
tel:  +421 903 514 585

Pavol DOHŇANSKÝ
tel: +421 911 011 014

Raymond GEÖREÖGH (english)
tel: +421 911 514 585

Sandra ŽILINČÍKOVÁ (english, italiano)
tel: +421 911 011 135

Dušan NAŠČÁK
tel: +421 904 496 228